Markgärdet

Fritidshusområde

Elabonnemang på området

 

Vi har inte något kollektivt avtal för vårt område. Så som boende på Markgärdet så tecknar du själv det elavtal du vill ha. Nätägare i vårt område är Eon, men elleverantör kan man fritt välja från marknaden. Alltså precis som för en fristående bostad.

 

Som kund i Eons nät, kan man kostnadsfritt få SMS när området drabbas av strömavbrott. Man får även meddelande när strömmen är tillbaka. Vid längre avbrott får man löpande prognoser för när felet beräknas vara avhjälpt.

 

De senaste åren har området haft 1-3 elavbrott per år. De flesta är på bara några minuter. Avbrotten har alltid berott på fel utanför vårt område. Elnätet på området är i gott skick, ledningsgator rensade och transformator och kabelskåp är till stor del utbytta. 2014 gjorde Eon dessutom en större upprustning i området, längs Sjövägen. Man bytte då ut sträckor med luftledning till kabel i mark. Man uppgraderade dessutom ett antal hus till 3-fasanslutning istället för som tidigare klena 1-fasanslutningar.

 

 

Innehållet på markgärdet.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.