Markgärdet

Fritidshusområde

Att hyra ut i andra hand

Ibland kanske man inte kan eller vill spendera sin semester i sommarstugan. Ett alternativ kan då vara att hyra ut eller låna ut sin sommarstuga.  Detta är något som inte är förbjudet enligt vare sig MFEKs eller MVVFs stadgar.

Det är dock önskvärt att man meddelar en utlåning eller andrahandsuthyrning till de bägge föreningarna. Det är inte heller fel att prata med sina närmaste grannar om att man tänker göra detta. Och det allra bästa är om man även presenterar personerna för grannarna.

Att göra detta, minskar risken för missförstånd och folks undran vem som rör sig på området.

Tänk på att du som uthyrare/utlånare, är skyldig att informera de inneboende om områdets regler, sophantering, hur båtuppläggningsplatsen fungerar, vad man får och inte får göra på området.

Om någon hyresperson missköter sig, bryter mot områdets regler, sophantering etc. så är det din skyldighet som uthyrare att tillrättavisa hyrespersonen.

Innehållet på markgärdet.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.