Markgärdet

Fritidshusområde

Enskilt Vatten och avlopp

 

Idag finns det ingen detalj- eller områdesplan för Markgärdet. Det innebär att det inte heller finns någon information om ett framtida kommunalt vatten- och avloppsystem. Det har i många år diskuterats huruvida något sådant kommer att planeras för i framtiden och majoriteten av de boende på området har önskemålet att området ska fortsätta vara av sommarstugekarraktär och därmed med enkla spolutkast eller spolkran utomhus.

 

 

Innehållet på markgärdet.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.