Markgärdet

Fritidshusområde

 

Den ekonomiska föreningen består av andelsägare i fastigheten Tingstad 6:9. Medlemskap ges genom att man köper en andel, tomt, på fastigheten. Man är därefter medlem i den ekonomiska föreningen och har bestämmanderätt och inflytande i enlighet med vad som anges i föreningens stadgar.

 

Innehållet på markgärdet.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.