Markgärdet

Fritidshusområde

Fiske i Ensjön

Medlemmar i ekonomiska föreningen MFEK, är genom sitt ägarskap av Tingstad 6:9 även vattenrättsägare.

På kartan till höger syns fastighetsgränserna för Tingstad 6:9 (vårt område) samt intilliggande fastigheters gränsdragningar.


Kartan är utarbetad av Länsstyrelsen och Norrköpings Kommun, för att visa vilka fastighetsägare som har rätt till fiske och att anlägga bryggor etc.

 

Som det framgår av kartan, så har vår fastighet ett stort vattenrättsområde med möjlighet både till bryggplatser, badplats och fiske.

 

För att samordna båtplatser etc. så sker detta i MFEK:s regi, genom förvaltaren.

Vad gäller fiske, så ges medlemmarna i MFEK rätt att fiska kräftor varje säsong. Redskapen begränsas till fem (5) burar per hushåll. Datum för tillstånd att fiska varierar och annonseras genom anslag på anslagstavlorna och hemsidan.

Fiske av gös sker via nät och ombesörjs av föreningen.

          Ovanstående information gäller medlem i Markgärdets fritidsstugeförening ek. för. (MFEK).

Innehållet på markgärdet.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.