Markgärdet

Fritidshusområde

 

Markgärdets Villaägareförening är en förening bestående av de boende på området Markgärdet utanför Norrköping. Syftet med föreningen är att på föreningsvis förvalta och förädla Markgärdet som fritidshusområde. Föreningen består idag av 54 medlemmar varav majoriteten är sommarboende på Markgärdet. Föreningen har även ett antal medlemmar som är permanentboende.

 

De flesta av föreningens medlemmar är även delägare i den ekonomiska föreningen. Det vill säga den förening som äger fastigheten Tingstad 6:9 (Markgärdet).

I Markgärdets Villaägareförening ligger även ett förvaltnings- och underhållsansvar vad gäller badplats, båtplats och områdets vägar. Varje år anordnas städdagar, städkvällar, dans- och nöjesaktiviteter. Ansvaret för detta arbete ligger under Markgärdets Villaägareförening.

 

Innehållet på markgärdet.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.