Markgärdet

Fritidshusområde

Markgärdets sommarvatten

 

På vårt område finns det ett distributionssystem för dricksvatten, det vi kallar för sommarvatten. Denna anläggning består av tre pumphus som finns på spridda platser inom vårt område. Respektive pumphus förser de anslutna hushållen med vatten under hela sommarsäsongen.

På grund av att vattenledningarna inte ligger tillräckligt djupt, tjälfritt, kan vattensystemet inte vara i drift under den kalla årstiden. Därför krävs det att vi inför varje höst stänger av hela systemet och tömmer det på vatten.

Du som är delägare i sommarvattnet genom att ha betalat anslutningsavgift och sedan den årliga avgiften, är även berättigad till att hämta vatten från pumphuset vid badplatsen. Där finns en tappkran för att fylla upp plastdunkar etc. Denna möjlighet finns året runt då pumphuset är igång även vintertid.

Observera: Det är absolut förbjudet att använda detta vatten för trädgårdsbevattning eller fylla badtunnor och pooler med!!

 

Innehållet på markgärdet.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.