Markgärdet

Fritidshusområde

Sop- och latrinhantering


Sedan flera år tillbaka  använder vi nu vår gemensamma sophantering på området. Förutom att det blir några kronor billigare för respektive hushåll, ser vi även att slitaget på våra vägar kan minimeras. Positivt både för vägkostnader och miljö.

Tänk på att det är mycket viktigt att sortera rätt avfall i rätt kärl!

 

I det gröna kärlet slänger vi brännbara sopor och i de bruna tunnorna endast matavall. Matavfallet får endast vara förpackat i de påsar som vi får från Returpunkten. Vanliga plastpåsar får inte förekomma i de bruna tunnorna! Om sorteringen inte sköts enligt kraven från Norrköpings Kommun, kan vi drabbas av böteskostnader till följd av detta! På så sätt drabbas alltså alla boende av om någon sorterar felaktigt.

 

För att undvika lukt för de närboende,så är vi noga med att knyta till påsarna vi kastar. Och tänk på att glas , metall och miljöfarligt avfall tar vi med oss in till stan och slänger vid returstationer eller Returpunkter.

 

Latrinhanteringen finns det inga planer att ändra rutiner för. Men vi rekommenderar de som har lust och är ekonomiska, att begära tillstånd till att kompostera själva (och hantera urinet). 

 

Är du osäker på hur avfallshanteringen går till, besök Norrköpings Kommuns hemsida: http://norrkoping.se/bo-miljo/avfallshantering/

Där finns utförlig och pedagogisk förklaring över källsorteringshantering, krav och varför källsorteringen utförs.

Innehållet på markgärdet.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.