Markgärdet

Fritidshusområde

Vägar och trafik inom Markgärdet

Vägarna inom vår fastighet är enskild privat väg. Det innebär att vi själva kan styra vissa regler för våra vägar. Det innebär också att vi fritt kan bestämma vem eller vilka som får nyttja vägarna. Våra vägar bekostas, underhålls och renoveras i föreningens försorg, utan bidrag från stat eller kommun.

Observera att vägtrafikförordningen även gäller på privat enskild väg. Det är därför samma regler som på övriga vägar vad gäller körkortskrav på motorfordon, hjälmtvång på mc eller fyrhjuling etc. Det är alltså inte tillåtet att låta barn eller körkortslösa vuxna att köra bil, mc, fyrhjuling etc inom vårt område. Det är ej heller tillåtet att framföra oregistrerade eller obesiktigade fordon inom området.


Vare sig MFEK eller MVVF utför någon form av kontroll om man bryter mot vägtrafikförordningen. Om du upplever att någon bryter mot denna lag, så är det upp till den enskilde personen att påpeka detta, alternativt kontakta Polis. Det är inte föreningarnas ansvar att utföra sådan verksamhet.

 

I menyn på vänster sida, kan du läsa mer specifikt om vissa väg- och trafikrelaterade ämnen.

Innehållet på markgärdet.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.