Markgärdet

Fritidshusområde

Hastighetsbegränsning

Hastigheten inom området är bestämd till 30 km/h. Det är en relativt hög hastighet och det är sällan lämpligt att köra så pass fort någonstans på området. Förutom ökad olycksrisk vid högre hastigheter, så sliter det mer både på bil och väg. Kör därför helst i lägre hastighet.

Innehållet på markgärdet.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.