Markgärdet

Fritidshusområde

Maximal totalvikt

Områdets vägar är bedömda att klara en maximal totalvikt på fyra (4) ton. Det är den högsta vikt som får belasta våra vägar. Om tyngre transporter behövs av någon anledning, så skall vägansvarig kontaktas före sådan transport! Observera att detta är en försäkringsfråga. Om transporter tyngre än fyra (4) ton sker på våra vägar och vägskador uppstår, så medför det stora försäkringskostnader för transportör och/eller den som beställt transporten. Var därför noga med att inhämta tillstånd från vägansvarig innan sådana arbeten påbörjas!

 

Innehållet på markgärdet.se är skyddat enligt lagen om upphovsrätt.